Naši ciljevi

SBB fondacija pruža podršku pojedincima, porodicama, organizacijama i institucijama. Naše osnovne aktivnosti pomoći i podrške usmerene su na sledeće oblasti:

Zaštita životne sredine:

 • Podrška projektima u oblasti zaštite životne sredine i edukacije o ekologiji

Socijalna i zdravstvena zaštita

 • Materijalno ugrožene porodice i pojedinci
 • Osobe sa posebnim potrebama i udruženja te tematike
 • Unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite – briga o deci i mladima, pomoć starima. Podsticanje i nagrađivanje pojedinaca, institucija i organizacija koje se bave pružanjem zdravstvene zaštite, socijalne pomoći i/ili bilo kojim drugim vidom podrške ugroženim grupama

Umetnost, kultura, nauka i obrazovanje:

 • Podsticanje i nagrađivanje pojedinaca, institucija i organizacija koje se bave:
  • istraživanjem i naučnim radom, umetničkim radom, koji daju svoj doprinos u oblasti kulture, nauke i obrazovanja
  • Brigom o razvoju, obrazovanju, bezbednosti, zapošljavanju i vaspitanju dece i mladih
 • Promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja

Sport

 • Promovisanje i pomaganje sportskim nadama, dečijim sportskim klubovima i sportovima u razvoju