PROGRAM JEZGRO – Program podrške funkcionalnim porodicama

Inicijativa SBB fondacije, program JEZGRO je osmišljen sa ciljem da pruži podršku funkcionalnim porodicama u Srbiji koje su na ivici egzistencije.

Ideja je da se ovim programom pomogne jezgru svakog društva, porodici i da se time doprinese sigurnijem i bezbrižnijem odrastanju dece. SBB fondacija trenutno donira 68 porodica.

Osnovni kriterijumi za ulazak u izbor za učešće u Programu:

 • Članovi porodice:
  • nisu osuđivani ili se protiv njih ne vodi krivični postupak – dostaviti potvrdu suda o neosuđivanosti kao ili da se ne vodi krivični postupak pred sudovima RS
  • moraju imati državljanstvo Republike Srbije – podneti potvrdu o državljanstvu
  • moraju imati zdravstveno osiguranje – dostaviti fotokopiju overenih zdravstvenih knjižica Obaveza je da se posle svake overe zdravstvenih knjižica za naredni period dostave fotokopije.
 • Deca imaju manje od 19 godina – podneti matični list na uvid
 • Deca redovno pohađaju nastavu i završavaju školu u za to predviđenom roku – podneti potvrdu od škole o redovnom učešću u nastavi
 • Nezaposleni roditelj će preći u status zaposlenog čim se za to steknu uslovi – dostaviti potvrdu Zavoda za zapošljavanje da je prijavljen na zavod, kao i da se redovno javlja zavodu u vezi sa zapošljavanjem.
 • Zaposlen roditelj – podneti potvrdu o zaposlenju i redovnom ispunjavanju obaveza od poslodavca

NAPOMENA: Porodice ostaju u Programu sve dok najstarije dete ne završi srednju školu. Čak i tada, nastavak učešća u programu je moguć sve dok punoletna deca imaju status redovnih studenata. Ukoliko se neko dete opredeli da ne nastavi dalje studije, a ostala deca imaju status redovnih učenika i studenata Upravni odbor Fondacije može doneti odluku o produžetku donacije.

Svakoj porodici koja je u programu obezbeđujemo:

 • Donaciju od po 14.000 RSD mesečno, čija je namena da se prvenstveno pokriju troškovi stanovanja i/ili režije.
 • Besplatne usluge SBB kablovske / TotalTV satelitske televizije i interneta.