PROJEKAT PLUĆA GRADA

„Pluća grada“ je inicijativa pošumljavanja i ozelenjavanja gradskih oblasti, koju je pokrenula SBB kompanija 2015. godine, koju je preuzela i nastavila SBB fondacija.

Cilj ovog projekta je podizanje svesti opšte javnosti o značaju zelenih oaza u gradovima i načinu na koji svako može da doprinese njihovom očuvanju.

Za lokaciju prve akcije pošumljavanja, odabran je šumski park „Stepin lug“, gde je zasađeno 2.000 sadnica belog jasena na površini od jednog hektara. Akcija je posvećena svim korisnicima SBB-a koji su odabrali „e-račun“ i tradicionalni način primanja papirnih računa zamenili elektronskim, ali i ekološki održivijim.

U Zrenjaninu smo posadili više od 1.000 sadnica stabala i drugog zelenila i tako izgradili još jednu „fabriku kiseonika“.

Gradu Kruševcu smo poklonili 470 sadnica hrasta, jasena, bresta, platana i javora koji su danas deo Memorijalnog parka „Slobodište“.

Da li ste znali: Jedan hektar šume godišnje u proseku veže 15 tona ugljendioksida, oslobodi 11 tona kiseonika i filtrira 50-70 tona prašine.