PROJEKAT PLUĆA GRADA

photo-3

„Pluća grada” je inicijativa pošumljavanja gradskih oblasti, koju je pokrenula SBB kompanija 2015. godine, a koju preuzima i nastavlja SBB Fondacija.

Cilj ovog projekta je podizanje svesti opšte javnosti o značaju zelenih oaza u gradovima i načinu na koji svako može da doprinese njihovom očuvanju – za početak, birajući e-račun u SBB-u umesto računa štampanog na papiru. Zanimljivo je pomenuti da jedan hektar šume godišnje u proseku veže 15 tona ugljendioksida, oslobodi 11 tona kiseonika i filtrira 50-70 tona prašine.

Za lokaciju prve akcije pošumljavanja, odabran je šumski park „Stepin lug“, koji se prostire na teritoriji opština Voždovac i Zvezdara. Kompanije SBB i JP „Srbijašume“, tamo su u martu ove godine zasadile 2.000 sadnica belog jasena na površini od jednog hektara. Akcija je posvećena svim korisnicima SBB-a koji su odabrali „e-račun“ i tradicionalni način primanja papirnih računa zamenili elektronskim, ali i ekološki održivijim.

Projekat „Pluća grada” SBB Fondacija će implementirati dva puta u toku godine, na dve različite lokacije unapred odabrane u saradnji sa gradovima Srbije.