17. 07. 2018. Uspešno realizovani projekti „Ne prljaj – razmišljaj ekologično“ i „ Sa problemima na ti“

Od maja do decembra 2017. godine SBB fondacija sprovela je konkurs „Živi svoju ideju“. Projekat je osmišljen kao program ulaganja SBB fondacije u dobre ideje pojedinaca i organizacija.  U okviru konkursa “Živi svoju ideju” pristiglo je 579 jedinstvenih prijava, od kojih je prihvaćena čak 391, a u finale je ušlo 30 timova. Odabrano je osam pobedničkih ekipa koje su dobile finansijsku pomoć za ostvarenje svoje ideje i dodatnu podršku prilikom izvođenja. Dva projekta koja su, do sada, uspešno realizovala svoje ideje su: “Ne prljaj – razmišljaj ekologično” i “Sa problemima na ti”.

“NE PRLJAJ – RAZMIŠLJAJ EKOLOGIČNO” je vid neformalnog ekološkog obrazovanja učenika od 1. do 4. razreda 18 niških osnovnih škola.  Projekat je realizovao razvojni centar „Mreža”, koji se pridružio velikoj kampanji „Ne prljaj. Nemaš izgovor!“, koju sprovodi SBB Fondacija. Oragnizovane su ekološke radionice  sa ciljem da edukuju mališane o opštem stanju zagađenosti životne sredine, posledicama zagađivanja, merama zaštite i značaju selektivnog odlaganja otpada, kao jednim od najboljih mehanizama za održivi razvoj. Dužina trajanja projekta bila je 7 meseci, a kroz ekološke radionice prošlo je 1800 učenika.

U okviru projekta „Sa problemima na ti“ stručni tim sastavljen od pedagoga, psihologa, andragoga, psihoterapeuta i karijernih savetnika pružao je besplatnu psihološku i karijernu podršku mladima uzrasta 14-19 godina.  Projekat je trajao 8 meseci, a realizovalo ga je udruženje ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje.

Psihoterapeutkinja Marijana Radulović, koja je bila deo stručnog tima, kaže da postoji velika potreba mladih za ovakvom podrškom i da se više njih prijavilo nego što je prvobitno bilo planirano. Plan je bio oko 700 mladih u pilot fazi, a uključeno je 900.

Rezultati upitnika, koji je dat mladima u okviru ovog projekta, otkrili su da je preko 50 odsto mladih  anksiozno i depresivno, još veći procenat ima nedostatak samopouzdanja, a oko 50 odsto njih ima problem u porodici.

„Generalno vlada apatija i teško im je da sanjaju i razmišljaju šta bi zaista želeli… Nekako su sputani sa svih strana i kao da ograničavaju sebe… I neke životne značajne izbore koji ih čekaju u tim mladim godinama donose na osnovu manjka informacija ili poluinformacija, povođeni ovim i onim, i izuzetno je bitno da nauče kako da se informišu i da postanu svesni sebe i onoga u čemu su dobri“ – izjavila je Radulovićeva.